Czy komornik może grzebać w szafach?


czy komornik może grzebać w szafach

Egzekucja komornicza to pojęcie, które budzi wśród dłużników wiele niepokojów, a nawet lęków. Właśnie dlatego dobrze jest znać swoje prawa, a także prawa przysługujące komornikowi. Czy komornik może dowolnie zaglądać do wszystkich zakamarków mieszkania? Jak wygląda egzekucja komornicza w praktyce? O tym w poniższym artykule.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to w istocie ostatni etap ściągania długu przez wierzyciela. Gdy wszelkie inne metody zawodzą, sprawa trafia do sądu, gdzie inicjuje się działania dążące do uzyskania tytułu wykonawczego. Jest to dokument uprawniający wierzyciela do przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Postępowanie komornicze wykonywane na podstawie tytułu wykonawczego ma na celu pokrycie długów, ale nie znaczy to, że komornik może dowolnie zajmować majątek dłużnika. Istnieją określone przepisy, które regulują prawa zarówno komornika, jak i dłużnika – przyjrzyjmy się im bliżej.

Jakie prawa ma komornik?

Czynności komornika nie zaczynają się zwykle od wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika. Zanim do tego dojdzie, komornik stara się pokryć dług, korzystając ze środków na koncie bankowym dłużnika. Może to obejmować zarówno wynagrodzenie za pracę, emeryturę, jak i wszelkie inne rachunki bankowe dłużnika czy posiadane przez niego papiery wartościowe. Także ten etap jest ograniczony kwotą wolną od zajęcia komorniczego wynoszącą równowartość najniższej płacy minimalnej.

Dalszym etapem postępowania jest zajęcie komornicze części majątku – ruchomości, jak i ewentualnie nieruchomości. Komornik może przybyć do miejsca zamieszkania w każdy dzień roboczy (także w sobotę) w godzinach 7-21. W innych wypadkach musi on uzyskać zgodę prezesa sądu rejonowego. Nie trzeba zatem obawiać się nocnej wizyty komornika. Ma on jednak prawo wejść na teren posesji czy mieszkania i nie jest do tego potrzebny nawet udział dłużnika. Ma on nawet możliwość skorzystania z usług ślusarskich, aby dostać się do środka. Oczywiście komornika niezależnie od sytuacji obowiązuje trzymanie się procedur, w tym spisanie stosownego protokołu zajęcia rzeczy.

Uzyskaj pożyczkę już dziś!

Jakie prawa ma dłużnik?

Przed egzekucją komorniczą dłużnik musi być poinformowany o tym fakcie. Nie oznacza to, że wizyta komornika w domu musi być zapowiedziana – komornik ma możliwość pojawienia się w każdej chwili przewidzianej prawem. Dłużnik ma także prawo do informacji o stanie zadłużenia, pomocy prawnika, a także złożenia skargi na postępowanie komornika w razie jakichkolwiek obiekcji, np. komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika. Skargę kieruje się do odpowiedniego sądu rejonowego.

czy komornik może zabrać meble

Czy komornik może przeszukiwać szafy?

Wiadomo już, jakie ogólne prawa posiada każda ze stron postępowania komorniczego. Czy jednak komornik może dowolnie przeszukiwać szafy albo inne pojemniki i schowki na terenie danej nieruchomości?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego (Art. 814.) komornik ma prawo nie tylko otworzyć drzwi do mieszkania, ale także drzwi do innych pomieszczeń i schowków dłużnika. Dodatkowo ma też możliwość dowolnego przeszukiwania wszelkich rzeczy w mieszkaniu dłużnika. Oznacza to, że komornik może przeszukiwać szafy oraz inne schowki i nie ogranicza go pod tym względem prawo. Nie oznacza to bynajmniej, że komornik ma możliwość bez ograniczeń zajmować wszystko, co jest własnością dłużnika. Zajęcie komornicze nie obejmuje:

  • niektórych mebli, których brak utrudniłby funkcjonowanie w mieszkaniu np. łóżka, lodówki, kuchenki mikrofalowej, pralki, odkurzacza;
  • przedmiotów osobistych – szczoteczki i pasty do zębów, piżamy, pościeli, bielizny, a także podstawowej odzieży, zapasów żywności i opału;
  • leków i sprzętu potrzebnego osobom niepełnosprawnym;
  • przedmiotów potrzebnych do wykonywania zawodu – odzieży i potrzebnych narzędzi;
  • przedmiotów potrzebnych do nauki – książek, pomocy naukowych, przyborów do pisania, ale także komputera itp.

Widać zatem, że chociaż komornik może zajrzeć do szaf, to jednak w większości przypadków nie będzie nimi zainteresowany, gdyż przedmioty, które się tam zwykle znajdują, takie jak ubrania, nie są objęte możliwością zajęcia.

FAQ:

1. Czy komornik może przeszukiwać dłużnika?

Wspominany artykuł kodeksu postępowania cywilnego (Art. 814.) mówi też, że może być przeszukany także sam dłużnik. Przeszukanie musi być wykonywane przez osobę tej samej płci, co dłużnik. Co więcej, jeśli komornik będzie miał podejrzenie, że dłużnik przekazał cenne przedmioty domownikowi lub innej osobie, to tę osobę również ma prawo przeszukać.

2. Czy komornik może zabrać meble?

Odzyskanie należności przez komornika może obejmować także meble, które nie są niezbędne do funkcjonowania. Własność dłużnika jest wystawiana na licytacji komorniczej, aby pokryć część długu. Będą to wszelkie szafy, a także krzesła wykraczające ponad potrzeby domostwa, sprzęt elektroniczny, a także dowolne cenne antyki – nawet stoły i łóżka.

3. Jak uniknąć postępowania komorniczego?

Zdecydowanie lepiej nie doprowadzać do omawianych scenariuszy, a zamiast tego polubownie rozwiązać kwestię długu oraz przynajmniej częściowo go spłacić. Może skłonić to wierzyciela do zawieszenia postępowania komorniczego. Dobrym pomysłem, by tego dokonać, mogą być na przykład pożyczki pod zastaw samochodu z możliwością jego dalszego użytkowania.